naar uitgebreid zoeken
ZOEK DOCUMENT

VOOR HET VOETLICHT ...

DE ISLAM BEGRIJPEN : Of beter gezegd, waarom we er niets van begrijpen
Adrien Candiard. Heeswijk : Berne Media, 2018.
Waarom kan men van de islam zoveel tegengestelde zaken zeggen? Wat is het ware gezicht van de islam; is het voldoende om daarvoor de Koran te lezen? Belaagt of verrijkt deze godsdienst onze levenswijze en de wereldvrede? Adrien Candiard gaat hierop in zonder alles te willen oplossen, maar hij geeft wel meer inzicht.

ONZICHTBAAR VERDRIET : Praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties
Larissa van der Molen. Den Haag : Acco Uitg. Nederland, 2018. Doelgroep: kinderen, ouders.
Dit boek geeft informatie over en handreikingen voor creatieve werkvormen bij (naderend en vaak onzichtbaar) verlies bij de volgende situaties: echtscheiding; uithuisplaatsing; adoptie; opgroeien in een onveilige (thuis)situatie; ziekenhuisopname.

TIJD VOOR KERST : Verhalen en gedichten
Tom de Boer [et al.]. Amersfoort : Kwintessens, 2018. Doelgroep: 4-12 jaar.
Geïllustreerde verhalenbundel met verhalen en gedichten rond Kerstmis, van diverse auteurs. Een aantal teksten worden voor het eerst gepubliceerd. Ze zijn gerangschikt naar vier categorieën: Gedichten; Korte verhalen; Middellange verhalen; Lange verhalen.

BILDUNG SPECIAAL : bildungsverhalen uit de praktijk van het (speciaal) onderwijs
Gerard Stralen. Leusden : ISVW, 2018.
Een bundeling verhalen over bildung, van leerkrachten, schoolleiders, besturen en opleiders in het speciaal onderwijs. Deze praktische uitgave richt zich op leerkrachten die vorm willen geven aan bildung voor leerlingen met een complexe ondersteuningsvraag.

ONVERDEELD VERDEELD NAAR DE GODSDIENSTLES : Levensbeschouwelijk onderwijs in het spanningsveld tussen kerk en staat
Paul Vermeer et al. (red.). Amsterdam : Eburon, 2018.
Themanummer van het tijdschrift Religie & Samenleving. De bijdragen in de bundel zijn het resultaat van een symposium van de Radboud Universiteit te Nijmegen op 8 juni 2018.
Moet de overheid meer verantwoordelijkheid nemen voor levensbeschouwelijk onderwijs? Of staat dit op gespannen voet met de scheiding tussen kerk en staat? Hierop gaan wetenschappers en ervaringsdeskundigen in.

FEESTEN IN BEWEGING : religieuze en seculiere trends en tradities
Louis van Tongeren (red.). Heeswijk : Bernemedia, 2016.
In deze bundel worden enkele tradities en trends m.b.t. christelijke en seculiere feesten verkend en wordt gereflecteerd op de implicatie voor de vormgeving van christelijke liturgie.