Documentinformatie


ZONDER WRIJVING GEEN GLANS : Identiteit en waarden op school

Loobuyck, Patrick ...[et al.]

Cover ZONDER WRIJVING GEEN GLANS : Identiteit en waarden op school Op school ontstaan vaak spanningen over culturele, etnische en levensbeschouwelijke waarden. Dit boek maakt die situaties zichtbaar en biedt een uitweg. Het gaat hierbij om ouders die aan leraren vragen om rekening te houden met bepaalde...

ZONDER
812
Handreikingen
Tielt : LannooCampus, 2020
Voortgezet Onderwijs | Pabo | Primair Onderwijs
182 p. : schema
Met: Bibliografie; Inspirerende literatuur. Uitgave onder auspiciƫn van Vlaamse Onderwijsraad. Dit boek geeft de visies weer van: Patrick Loobuyck, Paul Scheffer, Stijn Sieckelinck, Winny Ang, Fanny Matheusen, Emilie Le Roi en Khalid Benhaddou.
Nederlands
978-94-0146-897-8
Op school ontstaan vaak spanningen over culturele, etnische en levensbeschouwelijke waarden. Dit boek maakt die situaties zichtbaar en biedt een uitweg. Het gaat hierbij om ouders die aan leraren vragen om rekening te houden met bepaalde omgangsvormen, leerlingen die zich verzetten tegen leerinhouden, maar ook leraren die de realisatie van de eindtermen moeten verenigen met hun persoonlijke engagement. Diverse personen geven hun visie op het thema vanuit hun eigen perspectief en deskundigheid. Die visies stimuleren samen met enkele herkenbare casussen om op de eigen werkwijze te reflecteren en in alternatieven te voorzien. Het boek bevat de volgende delen: Inleiding; Deel I: Inspiratie en achtergrond; Deel II: Praktijkwijzer. Omgaan met gespannen situaties op school.
2020
Boek
CULTUUR LEERLINGEN (SCHOOL) LEVENSBESCHOUWELIJKHEID MINDERHEIDSGROEPEN MULTICULTURELE SAMENLEVING ONDERWIJSGEVENDEN PEDAGOGISCH KLIMAAT WAARDEN EN NORMEN

Exemplaarinformatie

VONKT

  • Aanwezig