Documentinformatie


LITURGIE VAN HET ALLEDAAGSE : Heilige gebruiken in het gewone leven

Warren, Tish

Cover LITURGIE VAN HET ALLEDAAGSE : Heilige gebruiken in het gewone leven Op momenten die we over het hoofd zien en in dagelijkse routines kunnen we ons op verrassende manieren bewust worden van Gods aanwezigheid. Hoe omarmen we het heilige in het gewone en het gewone in het...

Bezooijen, Monica van (vert. uit Engels) ; Burger, Janneke (voorwoord)
WARREN, TISH
368
2e dr. - Franeker : Van Wijnen, 2020
Jongeren | Volwassenen
176 p. : 21 cm
Oorspronkelijke uitgave: 'Liturgy of the Ordinary : Sacred Practices in Everyday Life', 2016. Eerste druk Nederlandse vertaling: 2018. Bevat gespreksvragen, oefeningen en noten.
Nederlands
978-90-5194-553-9
Op momenten die we over het hoofd zien en in dagelijkse routines kunnen we ons op verrassende manieren bewust worden van Gods aanwezigheid. Hoe omarmen we het heilige in het gewone en het gewone in het heilige? Ingekaderd in de beschrijving van een gewone dag, verkent dit boek het dagelijks leven door de lens van liturgie, kleine praktijken en gewoonten die ons vormen. Elk hoofdstuk kijkt naar iets wat de schrijfster elke dag doet: haar bed opmaken, haar tanden poetsen, haar sleutels kwijtraken. Op basis van de diversiteit in haar leven als Anglicaans priester, vriendin, echtgenote en moeder, ontwikkelt Tish Warren een praktische theologie van het alledaagse. Bij elke activiteit trekt de schrijfster lijnen naar de kerkelijke praktijk, waardoor je je weer bewust wordt van de waarde van de liturgie in de zondagse kerkdienst.
2021
Boek
GELOOFSBELEVING LEVENSSTIJL RITUELEN SPIRITUALITEIT

Exemplaarinformatie

STEK De Bovenkamer

  • Aanwezig