Documentinformatie


AANGENAAM KENNISMAKEN [Op weg met verhalen, lessen levensbeschouwelijke vorming voor het basisonderwijs 2021-2022 thema 1]

Landelijke Stichting IKOS, VONKT

Het thema 'Aangenaam kennismaken' sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2021. Wie kennismaakt met een ander, vertelt veelal naam en beroep. Alsof je beroep uitwisselbaar is met je identiteit. Maar wie we werkelijk zijn...

Winters-Jonas, Liesbeth, Laan, Jik van der, Kelder, Myrthe (red.)
AANGENAAM
113.4
Onderwijsleerpakketten
s.l./Leeuwarden : Stichting Landelijk IKOS/VONKT, 2021
Primair Onderwijs
'Op weg met verhalen' is vanaf juli 2021 de voortzetting van 'IKOS onderwijs' en biedt een veelkleurig palet van vormingslessen voor het primair onderwijs, uitgesplitst naar onder- midden- en bovenbouw. De lessen worden uitsluitend digitaal aangeboden via een account voor de lessendatabank Zinvoller onderwijs; zie zinvolleronderwijs.nl. Via een digitale Nieuwsbrief worden jaarlijks vier nieuwe thema's en lessen geïntroduceerd bij de abonnees. Een overzicht met korte lesinhoud per themales is als pdf aan deze beschrijving toegevoegd.
Nederlands
Het thema 'Aangenaam kennismaken' sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek 2021. Wie kennismaakt met een ander, vertelt veelal naam en beroep. Alsof je beroep uitwisselbaar is met je identiteit. Maar wie we werkelijk zijn heeft veel meer te maken met ons unieke karakter en meegekregen talenten. Juist dat zetten we in bij onze werkzaamheden. De leerlingen maken in zes lessen kennis met zeven personen en hun unieke talenten: Abram, God, Zacheüs, Sifra en Pua, Debora, de profeet Mohammed. Daarbij ontdekken ze wie ze zelf zijn. Wie weet, maken ze daarbij opnieuw kennis met zichzelf. Voor de onderbouw is er een extra les over Franciscus van Assisi en Dierendag.
2021
Leermiddel
ABRAHAM ALLAH DEBORA DIEREN DIERENDAG FRANCISCUS VAN ASSISI GOD KEUZEN MAKEN LEF MOHAMMED PROFETEN RECHTVAARDIGHEID SCHEPPER TALENT (GAVE) VROUWEN ZACHEÜS ZELFBEELD