naar uitgebreid zoeken
ZOEK DOCUMENT

VOOR HET VOETLICHT ...

EEN WERELD VOL VERHALEN : Kennismaken met levensbeschouwelijke stromingen
Mariska Bijvank et al.. Amersfoort : Kwintessens, 2019
Lespakket Geestelijke Stromingen voor de groepen 6, 7 en 8 van het primair onderwijs.
De methode bestaat een boek met de lessen en werkbladen, een website met werkbladen en extra materialen, en het boek EEN WERELD VOL TRANEN.
Er zijn 35 lessen, telkens 5 over de volgende stromingen:
levensbeschouwing (algemeen; inleiding); hindoeïsme; boeddhisme; jodendom; christendom; islam; humanisme.

KIJKEN MET ANDERE OGEN : Hoe kinderen en Bijbelverhalen elkaar kunnen vinden
Bert Slaa. Amersfoort : Kwintessens, 2019
Dit boek richt zich op de pabostudent die leerlingen op de basisschool kennis laat maken met Bijbelverhalen en de levensbeschouwing die haar inspiratie vindt in het christendom. Het boek opent mogelijkheden om de oude verhalen op een nieuwe manier te lezen en door te vertellen. Uiteraard ook voor andere doelgroepen.

DE ISLAM BEGRIJPEN : Of beter gezegd, waarom we er niets van begrijpen
Adrien Candiard. Heeswijk : Berne Media, 2018.
Waarom kan men van de islam zoveel tegengestelde zaken zeggen? Wat is het ware gezicht van de islam; is het voldoende om daarvoor de Koran te lezen? Belaagt of verrijkt deze godsdienst onze levenswijze en de wereldvrede? Adrien Candiard gaat hierop in zonder alles te willen oplossen, maar hij geeft wel meer inzicht.

ONZICHTBAAR VERDRIET : Praktisch werkboek voor kinderen en jongeren in verliessituaties
Larissa van der Molen. Den Haag : Acco Uitg. Nederland, 2018. Doelgroep: kinderen, ouders.
Dit boek geeft informatie over en handreikingen voor creatieve werkvormen bij (naderend en vaak onzichtbaar) verlies bij de volgende situaties: echtscheiding; uithuisplaatsing; adoptie; opgroeien in een onveilige (thuis)situatie; ziekenhuisopname.

VRIJ ALS DE VOGELS : de Bergrede voor nu
Karel Eykman. Utrecht : Kok Boekencentrum, 2018
Verhalen en gedichten die de boodschap van de Bergrede opnieuw naar deze tijd vertalen; o.a. over vluchtelingenkampen, de oorlog, pesten, enz. Met illustraties van Stripmaker des Vaderlands Margreet de Heer.