Documentinformatie


IEDEREEN IS ANDERS [Op weg met verhalen, lessen levensbeschouwelijke vorming voor het basisonderwijs 2021-2022 thema 4]

Landelijke Stichting IKOS, VONKT

‘Wat een geluk dat iedereen anders is, anders zou het maar saai zijn!’ Maar de vraag is: hoe blijf je zo mooi anders? In deze lessenserie staat Jozef centraal, die ook anders is dan zijn broers....

Winters-Jonas, Liesbeth, Laan, Jik van der, Kelder, Myrthe (red.)
IEDEREEN
113.4
Onderwijsleerpakketten
s.l./Leeuwarden : Stichting Landelijk IKOS/VONKT, 2022
Primair Onderwijs
De methode 'Op weg met verhalen' biedt een veelkleurig palet van vormingslessen voor het primair onderwijs, uitgesplitst naar onder- midden- en bovenbouw. De lessen worden uitsluitend digitaal aangeboden via een account voor de lessendatabank Zinvoller onderwijs; zie zinvolleronderwijs.nl. Via een digitale Nieuwsbrief worden jaarlijks vier nieuwe thema's en lessen geïntroduceerd bij de abonnees. Als pdf toegevoegd aan deze beschrijving: overzicht met korte lesinhoud per themales.
Nederlands
Gen. 37-47
‘Wat een geluk dat iedereen anders is, anders zou het maar saai zijn!’ Maar de vraag is: hoe blijf je zo mooi anders? In deze lessenserie staat Jozef centraal, die ook anders is dan zijn broers. Hij is een dromer, dat maakt hem anders. Hij voelt dat hij een connectie heeft ‘met boven’. En als zijn vader hem een kleurrijke jas geeft, krijgt hij helemaal een andere rol in het gezin. Zijn jaloerse broers verkopen Jozef en hij wordt slaaf en gevangene in Egypte. Maar zijn levensverhaal neemt een verrassende wending, want het valt op dat hij anders is. Deze aflevering bevat ook een bovenbouwles over Keti Koti, waarbij op 1 juli het Surinaamse slavernijverleden wordt herdacht en een les voor kleuters bij het prentenboek 'Een leeuw als Leonard', over een leeuw die niet voldoet aan het geijkte beeld van leeuwen.
2022
Leermiddel
BALLINGSCHAP GEDACHTENIS GEVANGENEN JALOEZIE JOZEF (ZOON VAN JAKOB) KARAKTER MACHT MENSBEELDEN MENSEN; GEAARDHEID SLAVERNIJ SURINAME TALENT (GAVE) VERGEVING VERZOENING VOOROORDELEN